Narada operacyjno – szkoleniowa

W dniu 12 grudnia 2018 r. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Leszczynie odbyła się narada operacyjno – szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego.

W naradzie wzięli udział również:

 1. Mł. bryg. Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni,
 2. Bryg. Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni,
 3. Pan Cezary Stawarz  – Wójt Gminy Trzciana,
 4. Dh Józef Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Trzcianie.

Naradę poprowadził bryg. Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży.

W trakcie narady zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Dofinansowanie ze środków MSWiA jednostek OSP z powiatu bocheńskiego w 2018 r. oraz projekt dofinansowania remontów remiz w 2019 r.
 2. Wyniki z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP z ksrg oraz spoza ksrg za rok 2018.
 3. Wnioski i uwagi z przeglądów technicznych w jednostkach OSP z KSRG oraz spoza KSRG za rok 2018 (m.in. zabezpieczenie budynków remiz OSP).
 4. Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących udział  w działaniach ratowniczo –gaśniczych, aktualny stan wyszkolenia druhów OSP z terenu powiatu bocheńskiego oraz plan szkolenia na 2019 r.
 5. Właściwe umundurowanie strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
 6. Zachorowania na choroby nowotworowe wśród strażaków.
 7. Zasady postepowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd  owadów błonkoskrzydłych.
 8. Ogólnopolską kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

Następnie zapoznano się ze sprzętem pożarniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP Leszczyna. Zapoznania dokonał Prezes OSP Leszczyna druh Marek Stochel.

__

PSP

Please follow and like us: