Poprawi się komfort pracy małopolskich strażaków

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, polepszenie warunków w remizach strażackich, wzrost zabezpieczenia sprzętu znajdującego się w budynkach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski – na te i inne działania w tym roku przeznaczono aż 6,8 mln zł ze środków województwa.

Jak podkreślił Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:

Jak dotąd jest to największa pula środków przeznaczona na ten cel. Jestem przekonany, że będą istotnym wsparciem dla działań biało-czerwonej drużyny na rzecz bezpieczeństwa Małopolan. Mówiąc, biało-czerwona drużyna mam na myśli zarówno strażaków ochotników – białe hełmy, jak i strażaków zawodowych – czerwone hełmy, co symbolizuje m.in. flagę narodową.

Już niedługo będzie można starać się o przyznanie dotacji. Przewidziano wsparcie dla grup specjalnych takich jak jednostki OSP Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z terenu województwa małopolskiego.

W 2019 roku przeznaczymy środki pochodzące z budżetu województwa na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu, umundurowania dla strażaków oraz wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Dzięki nim poprawi się komfort pracy małopolskich strażaków, a sprzęt niezbędny to działań interwencyjnych zostanie zabezpieczony.

Za łączną kwotę 4 mln zł, w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” dotacja będzie mogła być przeznaczona na: zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych; wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym zagospodarowania terenu wokół remizy) w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej budynków; wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Konkurs „Bezpieczna Małopolska 2019” na który zabezpieczono środki w wysokości 2,5 mln zł, będzie można zakupić sprzęt zapewniający gotowość bojową oraz samochody pożarnicze dla małopolskich jednostek OSP.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Please follow and like us: