Uroczyste pożegnanie insp. Tadeusza Stachaka Komendanta Powiatowego Policji w Bochni

W dniu dzisiejszym tj. 28 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Tadeusza Stachaka,  Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

W pożegnaniu Komendanta uczestniczyli m.in. p.o. I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Strzelecki, Komendanci Miejscy i Powiatowi, Pani Urszula Nowogórska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, władze samorządowe powiatu bocheńskiego na czele ze Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Wójtowie Gmin,  Prokurator Rejonowy w Bochni Pani Magdalena Klementowska,  Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Piotr Gadowski, Kapelan Policyjny  ksiądz dr Kazimierz Fąfara oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Następnie przybliżono przebieg kariery zawodowej Komendanta Stachaka i odczytano rozkaz o odwołaniu z zajmowanego stanowiska. Po tym nastąpiła ceremonia pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Bochni insp. Tadeusza Stachaka ze sztandarem, po której insp. Stachak złożył meldunek o zdaniu obowiązków służbowych.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, insp. Tadeusz Stachak  zwrócił się do zebranych gości dziękując wszystkim za współpracę.  Wyrazy uznania i podziękowania dla insp. Tadeusza Stachaka oraz wszystkich zebranych na uroczystości przekazał także insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Ponadto głos zabrali poszczególni uczestnicy uroczystości, serdecznie dziękując Komendantowi za udaną współpracę i życząc dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.

W trakcie uroczystości pożegnano również mł. insp. Roberta Dudka, któremu w dniu 25 lutego 2019 r. powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Serdeczne podziękowania za współpracę oraz gratulacje zostały złożone przez insp. Tadeusza Stachaka oraz zebranych gości.

KPP Bochnia