Powierzenie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni

W dniu 11 marca 2019 roku podczas krótkiej narady kierowniczej p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, mł. insp. Jerzy Polczyk odczytał, a następnie wręczył rozkaz personalny wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Pobutę, o powierzeniu obowiązków  I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni zostały powierzone nadkom. Łukaszowi Radzięcie, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego. Mł. insp. Jerzy Polczyk w imieniu swoim oraz kadry kierowniczej pogratulował nadkom. Łukaszowi Radzięcie powierzenia obowiązków na nowym stanowisku, równocześnie podkreślając, że decyzja o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku jest docenieniem zaangażowania, doświadczenia oraz wielu lat służby w policji.

Serdecznie gratulujemy p.o. I Zastępcy Komendanta.

KPP Bochnia