Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich

Między innymi na temat finansowania szpitali powiatowych rozmawiali uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich, które odbyło się w Osieku koło Oświęcimia. W spotkaniu wzięli udział także starostowie z powiatów Małopolski. Powiat bocheński reprezentowali dyrektor Jarosław Kycia i wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Podczas dwudniowego spotkania jego uczestnicy rozmawiali o sytuacji w szpitalach powiatowych i zasadach finansowania tych placówek. Zarząd stowarzyszenia przedstawił też  informację o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

Gośćmi zebrania byli także przedstawiciele NFZ. Nie brakło także pracowników  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy przedstawili harmonogram wdrażania Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).

Szpital Powiatowy w Bochni jest jednym z blisko czterdziestu w województwie, które wejdą do tego projektu.

Jego celem jest  zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednolicenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiającego swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.

MSIM prawie w całości będzie finansowany z funduszy unijnych. Szpital musi dołożyć do projektu ok. 350 tys. zł. Liderem MSIM, który ma być wdrożony do 2021, jest Urząd Marszałkowski w Krakowie. Warto dodać, że bocheńska placówka w ramach projektu zmodernizowała już serwerownię szpitala, kupując serwery za blisko 600 tys. zł.

SPZOZ Bochnia

One thought on “Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich

  1. Naprawdę dobrze napisane. Wielu autorom wydaje się, że mają rzetelną wiedzę na opisywany temat, ale niestety tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Chyba powinienem podziękować za Twoje działania . Niewątpliwie będę polecał to miejsce i częściej tu zaglądał zeby zobaczyć nowe artykuły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *