Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich

Między innymi na temat finansowania szpitali powiatowych rozmawiali uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich, które odbyło się w Osieku koło Oświęcimia. W spotkaniu wzięli udział także starostowie z powiatów Małopolski. Powiat bocheński reprezentowali dyrektor Jarosław Kycia i wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Podczas dwudniowego spotkania jego uczestnicy rozmawiali o sytuacji w szpitalach powiatowych i zasadach finansowania tych placówek. Zarząd stowarzyszenia przedstawił też  informację o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

Gośćmi zebrania byli także przedstawiciele NFZ. Nie brakło także pracowników  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy przedstawili harmonogram wdrażania Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).

Szpital Powiatowy w Bochni jest jednym z blisko czterdziestu w województwie, które wejdą do tego projektu.

Jego celem jest  zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednolicenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiającego swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.

MSIM prawie w całości będzie finansowany z funduszy unijnych. Szpital musi dołożyć do projektu ok. 350 tys. zł. Liderem MSIM, który ma być wdrożony do 2021, jest Urząd Marszałkowski w Krakowie. Warto dodać, że bocheńska placówka w ramach projektu zmodernizowała już serwerownię szpitala, kupując serwery za blisko 600 tys. zł.

SPZOZ Bochnia

Please follow and like us: