Inauguracja sezonu rowerowego

Dzisiaj w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu” odbędzie się inauguracja sezonu rowerowego. Celem prowadzonych działań jest promowanie bezpiecznych zachowań rowerzystów w ruchu drogowym, w tym korzystanie z elementów odblaskowych, używanie kasków rowerowych oraz dbanie o stan techniczny roweru i jego właściwe wyposażenie.

Ważnym elementem akcji będzie też uświadamianie, że jazda rowerem z nadmierną prędkością może stwarzać niebezpieczne sytuacje zarówno dla użytkowników rowerów, jak i pozostałych uczestników ruchu.

Równolegle policjanci będą przypominać kierującym pojazdami, że rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i z pozoru niegroźne zdarzenie drogowe może być dla nich bardzo poważne w skutkach.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od przestrzegania przepisów prawa, kultury i życzliwości wszystkich jego uczestników, stąd też policjanci zwrócą się także do pieszych, aby respektowali przepisy dotyczące korzystania przez nich z dróg dla rowerów (wyłącznie, gdy nie ma chodnika i drogi dla pieszych lub nie nadają się one do ruchu). Natomiast kierującym rowerami przypomną, że na chodniku i drodze dla pieszych rowerzysta ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie ustępować miejsca pieszym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Dzieci i młodzież, które przygotowują się do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzyści, nabywają wiedzę i umiejętności, które będą procentowały w dorosłym życiu. Stąd też inauguracja działań na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie (woj. mazowieckie).

(BRD KGP)

Please follow and like us: