Kontrola legalności zatrudnienia na budowie w powiecie bocheńskim

Funkcjonariusze PSG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP w jednej z firm powiatu bocheńskiego.

Podczas prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano cudzoziemców, wykonujących prace budowlane, na terenie jednej z budów prowadzonych przez kontrolowany podmiot. Jak się okazało właściciel firmy – obywatel Polski – powierzał nielegalne wykonywanie pracy jednemu z cudzoziemców, czym naruszył art. 120 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez ob. Gruzji. 26-letni mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia na pracę. W związku z naruszeniem przepisów, cudzoziemca zatrzymano. Komendant PSG w  Tarnowie zobowiązał ob. Gruzji do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, z rocznym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Ponadto wobec cudzoziemca została zastosowana sankcja w postaci pouczenia zgodnie z art. 41 KW.

Natomiast wobec ob. Polski, powierzającego nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Please follow and like us: