UWAGA! Plaga oszustów metodą na policjanta

Bocheńska policja odnotowała kolejne przypadki usiłowania oszustwa metodą „na policjanta”.

W ostatnim czasie w kilku domach powiatu bocheńskiego rozdzwoniły się telefony. Scenariusz był ten sam, rozmówca podając się za policjanta przekonywał starsze osoby, że rozpracowuje grupę przestępczą, która podrabiając dowody osobiste, a także skanując wyciągi i konta bankowe okrada je ze wszystkich oszczędności. Na szczęście, w każdym przypadku seniorzy nie dali się oszukać i niezwłocznie powiadomili o przestępczym procederze policję.

W związku z próbami dokonywania oszustw metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na członka rodziny” itp. bocheńska Policja po raz kolejny apeluje do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności  przy odbieraniu telefonów, zwłaszcza jeżeli dotyczą one pomocy finansowej, a w szczególności konieczności przekazania pieniędzy nieznanym osobom.  Tyczy się to  przede wszystkim osób starszych, które najczęściej padają ofiarami tego typu przestępstw, dlatego tak ważne jest, aby ostrzec swoich rodziców, dziadków, a także osoby samotne przed oszustami działającymi właśnie w ten sposób.

W szczególności należy ostrzec je, aby nie przekazywały pieniędzy osobom obcym, podającym się np. za znajomych wnuczka, córki, a także nie przelewały większych kwot pieniędzy bez konsultacji z rodziną. Ponadto należy wyczulić wymienione osoby, aby nie dały się namówić na zakładanie kont, branie kredytów, pożyczek bowiem w ten sposób mogą one stracić oszczędności bądź też zaciągnąć zobowiązania, które później będzie trzeba spłacać przez lata.

KPP Bochnia

Please follow and like us: