Małopolskie Remizy 2019

Ponad 4,3 mln złotych to łączna kwota, która wkrótce zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w 122 małopolskich remizach.

Dotacja będzie mogła być wykorzystana na: zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym zagospodarowania terenu wokół remizy) w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej budynków, a także na wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Z terenu powiatu bocheńskiego dotację otrzymały:

Gmina Łapanów – Tarnawa – kwota: 13 600 zł

Gmina Lipnica Murowana – Lipnica Górna – kwota: 48 000 zł

Gmina Rzezawa – Rzezawa – kwota: 48 000 zł

Gmina Trzciana – Kierlikówka – kwota: 37 496 zł

Gmina Żegocina  – Łąkta Górna – kwota: 13 872 zł

Strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. Przez 365 dni roku, o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc czy to podczas powodzi czy podczas pożaru. Środki, które przekazaliśmy z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że realizowany od 2009 roku program „Małopolskie Remizy” jest unikatowym w skali kraju. Dotychczas pomoc finansowa trafiła do 784 małopolskich jednostek OSP, a blisko 32 mln zł zostały wykorzystane na remonty i prace budowlane.

Lista beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie jest do pobrania poniżej.

Malopolskie_Remizy_2019