Dyrektor i starosta podziękowali Radzie Społecznej Szpitala

Były podziękowania  za osobiste zaangażowanie w pracę Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni, umiejętność znajdowania optymalnych rozwiązań dla dobra szpitala i pacjentów. W poniedziałek na ostatnim posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Społecznej Szpitala kadencji  2016-2019.

Spotkanie podczas którego podsumowano  czteroletnią pracę miało uroczysty charakter. Starosta Adam Korta i dyrektor szpitala Jarosław Kycia podziękowali wszystkim członkom rady i wręczyli im okolicznościowe adresy.

W skład rady wchodzili: Mariusz Palej wójt Rzezawy, Mariusz Zając reprezentant wojewody małopolskiego, Kazimierz Ścisło radny RM w Bochni, Jerzy Błoniarz radny powiatowy,  Robert Roj reprezentant Łapanowa,  Tomasz Gromala wójt Lipnicy Murowanej, Józef Nowak reprezentant Trzciany, Krzysztof Kołodziejczyk reprezentant Nowego Wiśnicza, Jan Pająk wójt Drwini, Jerzy Łacny radny powiatowy.

Radzie przewodniczył starosta Adam Korta.

Podczas ostatniego posiedzenia członkowie rady przyjęli też sprawozdanie  z wykonania planu finansowego szpitala za rok 2018 przedstawione przez dyrektora Jarosława Kycię.

Nowa rada zostanie wyłoniona w najbliższych tygodniach.


SPZOZ Bochnia