Kolejne trzy szkoły w powiecie bocheńskim uzyskały certyfikat Lidera projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni, Szkoła Podstawowa w Bytomsku oraz Szkoła Podstawowa w Rozdzielu to nowi liderzy projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Certyfikaty w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, na ręce dyrektorów szkół wręczył Komendant Powiatowy Policji w Bochni młodszy inspektor Jerzy Polczyk.

Na uroczystym spotkaniu zgromadzili się: Pan Zbigniew Solak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni wraz z Panią Teresą Zaniewską, która pełni rolę koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bytomsku Pani Barbara Janicka-Mikus oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdzielu Pani Alicja Adamczyk-Brózda. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Bochni obecni byli Komendant Powiatowy Policji w Bochni młodszy inspektor Jerzy Polczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni aspirant sztabowy Robert Kicka i koordynator projektu aspirant sztabowy Grzegorz Maj.

Certyfikatem Lidera projektu „Szkoła promująca Bezpieczeństwo” mogą poszczycić się jedynie szkoły z długoletnim i wyróżniającym się udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat jest symbolicznym wyróżnieniem dla wszystkich osób zaangażowanych i realizujących ten projekt.

„Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” opiera się na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa, gdzie jednym z jej elementów jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów realizujących pewien przydzielony im wycinek zadań, po wcześniejszej analizie zagrożeń i potrzeb. Szeroko rozumianym, ostatecznym celem wdrażanej inicjatywy jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a tym samym podniesieniem jakości życia obywateli.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Z czasem jednak stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez Komendę Wojewódzką Policji przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego.

Dyrektorom wyróżnionych szkół serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

KPP Bochnia