Działania bocheńskich policjantów w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Na terenie boiska sportowego w rejonie kąpieliska w  Łapanowie, gdzie odbywał się turniej charytatywny pn. „Pomoc dla Sylwii i Szymonka”  policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochnia przeprowadzili spotkanie w związku z prowadzoną akcją „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W obecności policjantów osoby uczestniczące w turnieju i przebywające na terenie kąpieliska mogły dowiedzieć się  jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a przy okazji zapoznać się z tajnikami służby w Policji i zobaczyć wyposażenie jakim dysponują na co dzień bocheńscy policjanci.

Przypominamy o zasady bezpiecznego zachowania nad wodą:

1. Pływamy tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych.

2. Jeśli źle się poczujecie – wychodzimy z wody.

3. Widząc coś niepokojącego w wodzie – wzywamy dorosłych.

4. Nie wolno podpływać bezpośrednio do tonącego.

5. Tonącemu zawsze podajemy przedmiot utrzymujący się na wodzie.

6. Zawsze kąp się w grupie.

7. W wodzie to tonący jest zawsze silniejszy.

8. Na łódce, kajaku, motorówce używaj kamizelki ratunkowej.

 

Pamiętajcie: Nie wolno samodzielnie, bez wsparcia podejmować akcji ratowniczych w wodzie.

Przestrzegaj żelaznych zasad!

 • nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku,
 • nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem,
 • nigdy nie skacz ( zwłaszcza na głowę ) do nieznanej wody,
 • zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,
 • w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna,
 • nie wrzucaj do wody śmieci, szkła,
 • w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody,
 • pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku.
 • W sytuacji zagrożenia nie wpadaj w panikę.

 

Oto typowe niebezpieczeństwa związane z aktywnym wypoczynkiem nad wodami oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej:

1. Kurcz mięśnia – spowodowany zmęczeniem mięśni i niską temperaturą, wykonaniem gwałtownego ruchu. Objawia się silnym bólem, uniemożliwiającym pływanie.

– zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj z pomocy innych osób.

2. Nadmierne wychłodzenie organizmu – spowodowane długotrwałym pływaniem w zimnej wodzie. Objawia się uczuciem zimna, dreszczami, “gęsią skórką”, zasinieniem skóry. Mogą wystąpić zaburzenia świadomości, senność, zatrzymanie krążenia.

– natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej ciało, okryj się ciepło. W sytuacji gdy nie możesz wyjść z wody wzywaj pomocy.

3. Zachłyśnięcie się wodą – objawy to krztuszenie się, kaszel, utrudnienie oddychania.

– zachowaj spokój, kaszel ułatwia usunięcie przeszkody w drogach oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy innych osób.

4. Wyczerpanie sił pływaka – spowodowane zbyt długim pływaniem, niedostosowaniem możliwości kondycyjnych do wysiłku. Objawia się ogólnym osłabieniem, zmęczeniem oraz niemożnością kontynuowania pływania.

– należy spokojnie położyć się na wodzie na plecach, oddychać spokojnie i odpoczywać. Skorzystaj z pomocy innych osób.

5. Poruszanie się w wodzie o silnym prądzie silny prąd rzeki, morza może oddalić pływaka od brzegu i uniemożliwić mu powrót. Istnieje niebezpieczeństwo uderzenia w napotkane przeszkody.

– staraj się nie płynąć pod prąd, poddać się sile wody i wypłynąć ze strefy działania prądów.

– na morzu próbuj płynąć wzdłuż brzegu, na rzece staraj się ułozyć w pozycji na plecach z nogami skierowanymi do przodu lub osłaniaj ciało przed urazami trzymając ręce przed sobą. Wzywaj pomocy.

6. Silne falowanie – zakłóca rytm pływania, może być przyczyną zachłyśnięcia.

– połóż się na wodzie, pozwól unosić się fali, odpoczywaj, staraj się płynąć na grzbiecie fali. Unikaj pływania gdy fale są zbyt silne.

7. Miejsca bagniste

– należy położyć się na wodzie, odpłynąć od miejsca bagnistego.

8. Wodorosty – powoduje nieprzyjemne wrażenia dotykowe. Staraj się nie panikować, nerwowe ruchy sprzyjają zaplątaniu się w roślinność wodną.

– połóż się spokojnie na wodzie, najlepiej na plecach, ostrożnie wypłyń z niebezpiecznej strefy wykonując płytkie i spokojne ruchy. Wodorosty należy rozplątać spokojnie i powoli.

9. Zmiany głębokości wody – morskie prądy tworzą naprzemiennie płycizny ( rewy ) i głębie ( rowy ). Przy wklęsłym brzegu na zakolu rzeki powstaje niebezpieczna głębia, a przy wypukłym płycizny.

– należy przestrzegać informacyjnych znaków ostrzegawczych, początkujący pływacy powinni unikać kąpieli w miejscach gwałtownego spadku dna.

 

Pamiętajcie aby zawsze kąpać się w wyznaczonych kąpieliskach. Strzeżone kąpielisko rozpoznacie po dobrym i wyraźnym oznaczeniu jakimi są bojki unoszące się na powierzchni wody:

 • Strefa dla nie pływających ( nie umiejących pływać ) – kolor bojek żółty, głębokość w strefie do 1.20m.
 • Strefa dla pływających ( umiejących pływać ) – kolor bojek czerwony, głębokość od 1.30 – 4m.
 • Brodzik znajduje się w strefie dla nie pływających powinien być ogrodzony siatką ze wszystkich stron, jego głębokość to 40cm.

 

Każde strefy w kąpielisku oddzielone są tak zwaną strefą bezpieczeństwa o szerokości 5 m, średnia długość i szerokość kąpieliska nie powinna przekraczać 50m.

Wyżej opisany przykład dotyczy kąpieliska otwartego, znajdującego się np. nad jeziorem lub zalewem ( na rzece inna technika wykonania lecz głębokości te same ). W przypadku pływalni otwartych i zamkniętych jakimi są tzw. baseny należy stosować się do wewnętrznego ich oznakowania i regulaminu oraz stosowania się do poleceń ratownika.

Źródło: WOPR

KPP Bochnia