Bochnia: Szybciej i sprawnie w SOR dzięki projektowi TOPSOR

Bocheński szpital przystąpił do projektu Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOP SOR).

TOPSOR ma usprawnić pracę poprzez wprowadzenie jednolitych standardów obsługi pacjentów. Chodzi też o zwiększenie efektywności udzielenia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia
Po przyjęciu na SOR, pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej, z czterech kategorii określających pilność udzielenia pomocy lekarskiej.

Założeniem projektu jest również zwiększenie poziomu satysfakcji pacjentów SOR oraz osób im towarzyszących poprzez ciągłe przekazywanie aktualnych informacji o przybliżonym czasie oczekiwania na kontakt z personelem medycznym.

TOPSOR, jako jeden z kluczowych dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce, został objęty dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 9.1 Infrastruktura systemu ratownictwa medycznego). Projekt ten realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wdrożenie programu TOP SOR w Bochni zbiegnie się z zakończeniem modernizacji SOR.

– Chcielibyśmy aby wraz z oddaniem do użytkowania rozbudowanego i przebudowanego SOR-u zmienić również jego funkcjonowanie i organizację tak aby poprawić skuteczność i jakość udzielanych świadczeń  – mówi Jarosław Kycia dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

SPZOZ Bochnia