Policjanci z Bochni rozmawiali z seniorami o ich bezpieczeństwie

W Bibliotece Miejskiej w Bochni, z inicjatywy “Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga” odbyło się seminarium „Bezpieczny Senior – zagrożenia dla osób starszych”, w którym udział wzięli również bocheńscy policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką i prewencją policyjną.

W trakcie spotkania mundurowi w celu podniesienia świadomości o zagrożeniach na jakie narażone są szczególnie osoby starsze omówili szereg zagadnień traktujących o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Prelegenci mówili m.in. o  mechanizmach działania oszustów posługujących się legendą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”, uświadamiali o  nieuczciwych praktykach stosowanych na tzw. prezentacjach oraz instruowali seniorów jak bezpiecznie dokonywać transakcji płatniczych w sieci. Policjanci dużo uwagi poświęcili również na temat bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamieszkania, a także przypomnieli zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Każdy zainteresowany mógł porozmawiać z policjantami, a także otrzymał materiały dydaktyczne zawierające wskazówki bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Please follow and like us: