CZY WIESZ, ŻE? // cz. III

Czy wiesz, że Policja kontroluje operatorów bezzałogowych statków powietrznych?

Policja może wylegitymować operatora wykonującego lot. Legitymowanie jest czynnością służącą potwierdzeniu tożsamości osoby. Wiąże się ono również z ustaleniem faktów dotyczących danego zdarzenia (w tym przypadku lotu drona). Podstawą prawną czynności jest uprawnienie wskazane w art. 15 ustawy o Policji, który daje policjantowi prawo legitymowania. Pozyskane w toku legitymowania informacje służą między innymi do skierowania zapytania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem weryfikacji posiadanych uprawnień operatora. Policja posiada prawne i techniczne możliwości ustalenia czy osoba wykonująca lot posiada świadectwo kwalifikacji oraz zgodę właściwej instytucji na wykonanie lotu (gdy jest ona wymagana). Operatorzy nie są zobligowani prawnie do okazywania świadectw kwalifikacji policjantom. Jednak ich okazanie usprawnia pracę obu stronom i przyspiesza kontrolę. Używanie drona może stanowić zagrożenie, dlatego apelujemy o rozwagę!

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Please follow and like us: