W Trzcianie znów będzie bezpieczniej! Otwarcie posterunku po blisko 5 latach [ZDJĘCIA]

Dnia 25.11.2019 roku uroczyście reaktywowano funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoim Zastępcą insp. Rafałem Leśniakiem. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Józefa Szczurek — Żelazko, Stanisław Bukowiec i Arkadiusz Mularczyk,  a także przedstawiciele samorządu lokalnego: Starosta Bocheński Adam Korta, Przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego Bernadetta Gąsiorek oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz. Obecni byli także duchowni, którym przewodniczył ksiądz profesor Stanisław Sojka, Diecezjalny Duszpasterz Policji.

W swoim przemówieniu insp. Jerzy Polczyk  podkreślił, że reaktywacja Posterunku Policji w Trzcianie jest odpowiedzią kierownictwa Policji na inicjatywę społeczną przywrócenia posterunku przedstawioną przez Wójta gminy Trzciana. Komendant Powiatowy Policji w Bochni podziękował wszystkim zaangażowanym w  ten projekt, a w szczególności Wójtowi Gminy Trzciana Cezaremu Stawarzowi za sfinansowanie inwestycji.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w proces przywrócenia posterunku oraz przychylność w tej kwestii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Natomiast policjantom pełniącym służbę w tym posterunku życzył jak najlepszej współpracy z lokalną społecznością. Głos zabrał  również poseł Stanisław Bukowiec, który wyraził nadzieję, „że Policja w Trzcianie będzie dobrym znakiem, że bezpieczeństwo w powiecie bocheńskim  z roku na rok jest coraz wyższe”.

Przypomnijmy iż  posterunek w Trzcianie powstał w 2004 roku i funkcjonował  nieprzerwanie do marca 2015 roku kiedy to został zlikwidowany. W budynku znajdował się Punkt Przyjęć Dzielnicowych. Podczas konsultacji oraz debat społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni ze społecznością lokalną i radnymi Gminy Trzciana podnoszono przede wszystkim problem utrudnionego kontaktu z dzielnicowym, który dotychczas służbę pełnił w Punkcie Przyjęć przez kilka godzin tygodniowo oraz zbyt długi czas reakcji na zgłaszane interwencje. Od dnia dzisiejszego interwencje staną się niemal natychmiastowe, a obszar jaki będzie obejmował zakresem działania to gmina Trzciana, a także Żegocina i Łapanów w których łącznie zamieszkuje niespełna 20 tysięcy mieszkańców. Służbę pełnić będzie 7 funkcjonariuszy. Zakłada się, że służby w posterunku będą odbywały się codziennie, na dwóch zmianach, przy wsparciu policjantów Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Zgodnie z obowiązującym prawem etaty policyjne będą opłacane z Budżetu Państwa.

Posterunek Policji w Trzcianie mieści się w budynku własności Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Budynek w październiku br. został wyremontowany, umeblowany i wyposażony w niezbędne instalacje (system kontroli dostępu, monitoring wewnętrzny) ze środków finansowych Urzędu Gminy w Trzcianie. Nowo otwarty dziś Posterunek Policji jest wyrazem troski o dobro i bezpieczeństwo tutejszej społeczności.

——————–
Urząd Gminy / foto: Bochnia112.pl