Bocheńscy policjanci zorganizowali debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ

W Rzezawie odbyła się kolejna już debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jest to jedna z cyklu debat organizowanych przez Policję w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Z uczestnikami spotkania rozmawiali m.in. policjanci rewiru dzielnicowych, prewencji i ruchu drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Bochni. W debacie uczestniczył również naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni asp. szt. Krzysztof Drzewniak. Głównym celem debaty było omówienie i opracowanie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców gminy Rzezawa. W trakcie spotkania najwięcej uwag mieszkańcy zgłaszali w kwestii niewłaściwego oznakowania dróg, braku chodnika wzdłuż ulicy Pacynkowej, jak również dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony i związanych z tym zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.

Mając na uwadze zgłoszone przez uczestników debaty problemy policjanci zobowiązali się podjąć stosowne działania mające na celu wyeliminowanie istniejących zagrożeń oraz zapobiec powstawaniu podobnych problemów w przyszłości. Do działań tych zaliczyć można między innymi wdrożenie rozwiązań w celu wyeliminowania zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego chociażby poprzez  wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w celu podjęcia czynności mających na celu ujęcie w planach inwestycyjnych projektu przebudowy ul. Pacynkowej w Rzezawie, dostosowania oznakowania drogowego oraz infrastruktury drogowej tak, aby sprzyjała ona bezpieczeństwu pieszych uczestników ruchu drogowego.

Na zakończenie debaty odbyła się wspólna dyskusja, odpowiedziano na szereg pytań i wątpliwości kierowanych przez mieszkańców Rzezawy i okolic. Takie spotkania dalej będą organizowane cyklicznie, a to wszystko po to, aby z jednej strony diagnozować i określać potrzeby społeczne związane z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców środowisk lokalnych wymagających podjęcia policyjnych działań prewencyjnych, z drugiej natomiast umożliwiają określanie sposobów rozwiązywania zdiagnozowanych problemów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz zasobami i możliwościami podmiotów odpowiedzialnych w środowisku lokalnym za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

KPP Bochnia