Zachowaj rozwagę podczas używania fajerwerków

Zbliża się okres  noworoczny, więc na licznych straganach, w sklepach możemy kupić fajerwerki. Są one materiałami wybuchowymi. Pamiętajmy zatem, że korzystając z nich, musimy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

– upewnijmy się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone, w wielu miejscowościach obowiązują lokalne uregulowania prawne, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych, (z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku);

– kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

– nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;

– sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych, m.in.: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów  opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim;

– do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

– najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;

– nie manipulujemy przy fajerwerkach;

– oddalamy się co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku – wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

– odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

– materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze, ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;

– po nieudanej próbie nigdy nie zapalamy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;

– pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

– huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy – zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;

– zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

– używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

– pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Warto dodać, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujcie policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom – uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Policja apeluje do rodziców o nadzór nad dziećmi oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to jak i czym one się bawią, także do osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.

Jeśli dojdzie do wypadku, wezwij służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Wracając, po zakończonych imprezach sylwestrowych, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na drogach – nie wsiadajmy za kierownicę samochodu będąc pod wpływem alkoholu.

One thought on “Zachowaj rozwagę podczas używania fajerwerków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *