CZY WIESZ, ŻE? // cz. XII

Czy wiesz, że policjant może jednocześnie posiadać broń palną oraz tzw. paralizator?

Zgodnie z przepisami prawa, wyposażeniem policjanta jest broń palna oraz środki przymusu bezpośredniego. Zasady używania tego wyposażenia reguluje jeden przepis, ale przypadki użycia broni i paralizatora są inne. Każdy policjant w patrolu posiada broń palną. Nie każdy patrol ma na wyposażeniu paralizator. Jeżeli jednak policjant otrzyma jako wyposażenie paralizator, to nie zwalnia go to z obowiązku posiadania broni palnej. Warto dodać, że paralizator jest środkiem nowej generacji i jest o wiele krócej na wyposażeniu policjantów, niż broń palna. Proces doposażenia Policji w paralizatory wciąż trwa.

Uwaga!

Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego:

  • okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub
  • nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.

Paralizatorów, czyli przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej używa się w celu krótkotrwałego obezwładnienia osoby lub wykorzystuje się w celu krótkotrwałego obezwładnienia zwierzęcia, jeżeli użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne.

Pamiętaj: Jeżeli zostaniesz zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, to policjanci do wykonania tej czynności mogą użyć kajdanek. Nie wolno im wówczas używać większości innych środków przymusu bezpośredniego, jak na przykład miotacza substancji obezwładniających. Rodzaj środka przymusu jakiego policjanci ewentualnie użyją przed założeniem kajdanek, zależy od zachowania osoby zatrzymywanej. Jeżeli będziesz spokojnie wykonywać polecenia, policjant nie użyje pałki, czy też miotacza substancji obezwładniających. Przypominamy, że za atak na policjanta grozi nawet 10 lat więzienia.

Please follow and like us: