Nowy Wiśnicz: Nowa karta w historii Zakładu Karnego

Poniedziałek 3 lutego br. na trwałe wpisze się w liczącą ponad 230 lat historię Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Tego dnia otwarto nowy budynek penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywać będzie 240 skazanych.

Prace nad nowym budynkiem trwały od roku 2018. Powstał on bazie istniejących od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku dawnych obiektów administracji przedsiębiorstwa przywięziennego. W nowym pawilonie powstało 60 czteroosobowych cel mieszkalnych (w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), które umożliwią skuteczniejsze oddziaływania penitencjarne. Układ cel, nowe place spacerowe oraz zaplecze administracyjno – gospodarcze zapewnią również bezpieczeństwo oraz dobre warunki pracy funkcjonariuszy. Nowy obiekt został wybudowany również z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach proekologicznych (powstała kotłownia gazowa z gazową pompą ciepła). Inwestycja została zrealizowana z funduszy pochodzących z ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej.

W uroczystości otwarcia budynku udział wziął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, któremu towarzyszyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu ppłk Paweł Jastrzębski. Nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz wykonawców inwestycji. Nowy pawilon mieli okazję zwizytować: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, posłowie na Sejm RP: Urszula Rusecka, Arkadiusz Mularczyk, Norbert Kaczmarczyk, Stanisław Bukowiec, wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec oraz biskup dr Stanisław Salaterski.

W trakcie uroczystości odczytano list Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, który napisał:

Służba Więzienna się zmienia…Te zmiany widoczne są na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, w którym tradycja w doskonałej synergii łączy się z nowoczesnością. To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania kadry więziennej, dlatego gratuluję i życzę Państwu powodzenia w realizacji działań służących bezpieczeństwu Polaków.

W trakcie wystąpień głos zabrał Dyrektor Generalny SW generał Jacek Kitliński, który przypominając wieloletnie starania o powiększenie wiśnickiej jednostki powiedział:

Wykonanie projektu w sposób istotny przyczyniło się do poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy i pracowników ZK. Z myślą o nich powstały nowe pomieszczenia oraz wiele innych udogodnień. Jesteście państwo przykładem, że warto podejmować wyzwania, warto tworzyć nowe inicjatywy, warto być przedsiębiorczym. Jestem dumny, że w szeregach służby znajduje się tak liczne grono ludzi odpowiedzialnych, kreatywnych i zaangażowanych, którzy nie boją się wyzwań i chętnie inicjują działania zmuszające do podjęcia wysiłku w myśl zasady, że zmienność jest cechą rzeczywistości.

st. szer. Marcin Kalinowski

Please follow and like us: