Widzenia szkolne w wiśnickim Centrum Kształcenia Ustawicznego

W miniony weekend w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu odbyło się widzenie szkolne – wywiadówka, w którym udział wzięli uczęszczający do CKU skazani, ich rodziny oraz nauczyciele.

W spotkaniu udział wzięło 22 skazanych oraz 52 członków ich rodzin, kadra pedagogiczna CKU a także z-ca Dyrektora ZK w Nowym Wiśniczu – mjr Michał Kuśnierz, kierownik Działu Penitencjarnego – kpt. Andrzej Wąsik oraz wychowawcy działu penitencjarnego. W trakcie spotkania, poza chęcią poznania środowiska, z jakiego wywodzą się osadzeni, integracją rodzin, istniała możliwość uzyskania informacji odwiedzających na temat efektów postępów w nauce skazanych, ich postawy w dążeniu do podniesienia swojego wykształcenia oraz zdobycia zawodu.

tekst: st. szer. Marcin Kalinowski