UWAGA!!!! Zmiany w funkcjonowaniu SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni im. Bł. M. Wieckiej od 17.03.2020

Ze względu na ogłoszenie na terenie Polski przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego, mając na celu przeciwdziałanie COVID-19, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej, informuje iż  od dnia 17.03.2020 r.:

 

  • wstrzymane zostają przyjęcia i zabiegi planowe w oddziałach szpitalnych
  • wstrzymane zostają wszystkie porady planowe w poradniach specjalistycznych do odwołania. Po odwołaniu zagrożenia pacjenci zostaną poinformowani o nowych terminach przyjęć w poszczególnych poradniach
  • udzielane będą tylko porady poszpitalne, porady kontrolne po zabiegach operacyjnych, pacjentom do kontroli po pobycie w SOR
  • niektóre poradnie specjalistyczne będą nieczynne do odwołania, tj. Poradnia: Proktologiczna, Logopedyczna, Okulistyczna, Dermatologiczna, Rehabilitacji, Wad Postawy.
  • następuje zmiana harmonogramów pozostałych poradni specjalistycznych tj. Poradni: Chirurgicznej, dla Kobiet, Chorób Płuc, Ortopedycznej, Urologicznej, Reumatologicznej, Neonatologicznej, Kardiologicznej oraz Onkologicznej.

W ramach funkcjonowania ww. poradni Pacjenci wymagający kontynuacji leczenia, a w szczególności wypisania recept lub kontynuacji zwolnienia lekarskiego, będą mieli możliwość uzyskania teleporady.

Szczegóły  dotyczące nowych harmonogramów pracy poradni specjalistycznych w Załączniku nr 1.

  • Odwołane zostają badania: tomografii komputerowej planowe (ambulatoryjne), RTG planowe, gastroskopia oraz kolonoskopia planowa (ambulatoryjne), USG planowe, echo serca planowe. Po odwołaniu zagrożenia pacjenci zostaną poinformowani o nowych terminach badań.

Bez zmian realizowane będą wszystkie świadczenia zdrowotne w przypadku stanów nagłych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów oraz porody.

W związku z zagrożeniem wystąpienia zakażeń koronawirusem w szpitalu obowiązują:

– całkowity zakaz odwiedzin

– wyłącznie droga telefoniczna lub mailowa w przypadku załatwiania spraw  w administracji Szpitala,

–zakaz wstępu na teren szpitala przedstawicieli firm zewnętrznych

– bezwzględny zakaz dostarczania przesyłek kurierskich z prywatną zawartością
________________________________
SPZOZ Bochnia