Zmiany w Służbie Więziennej widoczne w technologii

O tym jak bardzo zmienia się Służba Więzienna widać chociażby po nowych mundurach, broni, nowych halach produkcyjnych. Zmieniły się również warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników, czego przykładem jest stanowisko monitoringu wizyjnego.

Aktualnie ściana wizyjna w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu składa się  z 24 monitorów. Zasilają je dwa serwery wizyjne (każdy z nich może obsługiwać równocześnie 16 ekranów). Jeszcze 10 lat temu stanowisko monitoringu wymagało wpatrywania się w małe, różnej wielkości monitory, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Obecna zmiana technologii z analogowej na cyfrową oraz łatwiejszy dostęp do ekranów przemysłowych pozwoliły na zwiększenie wielkości oraz jakości wyświetlanych obrazów na stanowisku monitoringu wizyjnego, co gwarantuje jeszcze skuteczniejszy nadzór nad sytuacją w newralgicznych miejscach jednostki oraz znacząco wpływa na poprawę warunków pracy funkcjonariusza pełniącego służbę na tym stanowisku.

Na zdjęciach – to samo pomieszczenie oddzielone cezurą blisko 8 lat…

tekst: mjr Grzegorz Nowakowski, st. szer. Marcin Kalinowski

zdjecia: st. szer. Marcin Kalinowski