Mimo pandemii, zadania funkcjonariuszy SW niezmienne

Mimo trwającej pandemii Zakład Karny w Nowym Wiśniczu bez zmian realizuje postawione przed nim zadania.

Należą do nich ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw poprzez ich izolację, zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym, funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej wewnątrz jednostki oraz prowadzenie oddziaływań na skazanych w celu kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.

Wymogi bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa spowodowały że funkcjonariusze, pracownicy ale i skazani muszą funkcjonować w wyznaczonych ramach z zachowaniem obostrzeń, nakazów, reżimów sanitarnych i wymogów wynikających z szerzącej się pandemii. Codziennie przed zadaniami związanymi z resocjalizacją skazanych oraz ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw stają pracownicy wiśnickiego zakładu karnego realizując swoje obowiązki służbowe nie zważając na Więzienie obok funkcji resocjalizującej ma przede wszystkim służyć ochronie społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Nie zważając na zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie z jednej strony niesie pandemia koronawirusa, a z drugiej praca z czynnikiem ludzkim, nieprzewidywalnym w swoich zachowaniach.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Please follow and like us: