Niebezpieczny Pocisk artyleryjski znaleziony w Żegocinie – Policja apeluje o ostrożność!

W poniedziałek (1.06), mieszkaniec Żegociny, w pobliżu swojej posesji w lesie znalazł pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów I wojny światowej. Mężczyzna poinformował o niebezpiecznym znalezisku policjantów. Niewybuchem zajęli się saperzy.

W poniedziałek, tuż po godzinie 19.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bochni został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku, na które natrafił w rejonie swojej posesji mieszkaniec Żegociny. Skierowany na miejsce funkcjonariusz grupy minersko-pirotechnicznej wstępnie potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski, pochodzący prawdopodobnie z czasów I wojny światowej o nazwie „szrapnel”.

 Jak bardzo niebezpieczne to było znalezisko świadczy choćby opis tego rodzaju broni:

„W początkach Wielkiej Wojny najdoskonalszym narzędziem wydawał się pochodzący z roku 1803 wynalazek angielskiego generała Henry Shrapnela, zwany od jego nazwiska szrapnelem. Oczywiście odpowiednio zmodyfikowanym i unowocześnionym.

Sens wynalazku polegał na tym, że artylerzysta ustawiał detonator pocisku na określony czas eksplozji tak, aby pocisk detonował nad głowami żołnierzy rażąc ich ołowianymi kulkami. Skuteczny zasięg tych minipocisków sięgał +/- 150 m.”

szrapnel pocisk artyleryjski

Granat do niemieckiego działa polowego kal. 7,7 cm

* granat do niemieckiego działa polowego kal. 7,7 cm

Źródło – tekst i zdjęcie – http://www.bg.agh.edu.pl/CZAS/artyleria.php

O znalezisku natychmiast powiadomiono Oficera Dyżurnego z Jednostki Sapersko-Minerskiej w Krakowie. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia granatu do czasu przyjazdu saperów, którzy usunęli niewybuch.

Policja przypomina !

Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać, ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.

znaleziony w Żegocinie szrapnel

znaleziony w Żegocinie szrapnel