Funkcjonariusze z Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz pomagali powodzianom

Ponad dwudziestu funkcjonariuszy z wiśnickiej jednostki przez trzy dni pomagało poszkodowanym w wyniku powodzi i podtopień na Bocheńszczyźnie.
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pomagali mieszkańcom Bochni i Łapanowa, którzy ucierpieli w wyniku gwałtownych ulew, które w ostatnich dniach nawiedziły Małopolskę.

W niedzielę funkcjonariusze, mający doświadczenie w akcjach ratowniczych jako członkowie ochotniczych straży pożarnych, pomagali mieszkańcom Bochni, którzy stanęli w obliczu bezpośredniego zagraożenia zalaniem przez wody wezbranego potoku Chodenickiego. Woda w nim płynąca przerwała niewielki wał i z dużą siłą zaczęła zalewać najpierw ogrody i posesje mieszkańców leżących najbliżej potoku, a następnie dalsze budynki. Woda wlewała się do domów, nie pomagały doraźne sposoby zabezpieczeń. Mieszkańcy ruszyli do walki z żywiołem. Szybko pojawiła się straż pożarna. Do walki ruszyli także funkcjonariusze wiśnickiego zakładu karnego. Cześć z nich udała się zaraz po służbie, część spontanicznie zgłosiła się do pomocy w czasie wolnym. Po kilku godzinach wspólnych działań -ze strażakami i mieszkańcami udało się ujarzmić wodę i zabezpieczyć koryto potoku.

W poniedziałek i wtorek kolejni funkcjonariusze udali się do Łapanowa, gdzie pomagali w usuwaniu skutków powodzi, która przeszła przez wieś w niedzielę we wczesnych godzinach porannych. Usuwali z pomieszczeń zalane, uszkodzone meble, usuwali naniesione błoto. Zniszczenia i straty były ogromne. Wiśniccy funkcjonariusze porządkowali m.in. plebanię w Łapanowie, pomagali miejscowym przedsiębiorcom usuwać skutki powodzi z lokalnych sklepów, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy przedszkola. Pomogli także właścicielom domów, których niemały dorobek życia został zniszczony przez groźny żywioł.

Przy tak duży zniszczeniach i podtopieniach każda para rąk do pracy i pomocy jest bezcenna. Przy wsparciu dyrekcji wiśnickiej jednostki ale także zaangażowaniu i spontanicznej chęci niesienia pomocy więziennicy dowiedli, że mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą na nich liczyć.


_______________________
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu