9,5 litra krwi od policjantek i policjantów z Bochni na 95-lecie Policji kobiecej

W ramach obchodzonego w tym roku jubileuszu 95-lecia powstania Policji kobiecej, policjantki i policjanci z Bochni oddali życiodajny dar krwi wspierając tym samym zainicjowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, akcję pn. „95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej”.

W bocheńskim punkcie krwiodawstwa zbiórkę zorganizował Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy KPP w Bochni oraz IPA region Bochnia. W ciągu kilku dni krew oddało 21 osób, co pozwoliło na zebranie 9,5 litra tego cennego daru.

Krew jest bardzo potrzebna, szczególnie dla ofiar wypadków komunikacyjnych czy też osób przewlekle chorych. Akcja mundurowych to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Dzielmy się tym drogocennym darem.


_______________________
KPP Bochnia