2100 kierowców straciło prawo jazdy za złamanie limitu prędkości w obszarze zabudowanym

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na terenie Małopolski ponad 2100 kierujących straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym

Analizy stanu bezpieczeństwa wskazują, że niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, bądź łamanie limitów prędkości jest dominującą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zatem policjanci ruchu drogowego konsekwentnie prowadza kontrole w tym zakresie. W pierwszym półroczu bieżącego roku, małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2142 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Natomiast w ciągu całego ubiegłego roku z tej przyczyny uprawnienia do kierowania straciło prawie 2400 kierujących. Tak duża liczba tych naruszeń prawa w 2020 roku pokazuje lekceważenie przez kierujących przepisów dotyczących  dozwolonej  prędkości. Przedstawiając te dane prosimy kierujących o rozsądną i bezpieczną jazdę, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, gdzie natężenie ruchu jest duże zwłaszcza w dni weekendowe. Nie warto ginąć w imię szybszego dotarcia na miejsce wypoczynku. Pamiętajmy, że na drodze jesteśmy także odpowiedzialni za życie innych uczestników ruchu.
Przypominamy, że za przekroczenie  prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym następuje administracyjne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W razie kierowania pojazdem pomimo zatrzymania prawa jazdy (czasowego cofnięcia uprawnień)   następuje  przedłużenie okresu wstrzymania uprawnień  do 6 miesięcy. A w razie kolejnego bagatelizowania przedmiotowego zakazu – następuje bezterminowe cofnięcie uprawnień od kierowania. Ponadto niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania  pojazdami rodzi  odpowiedzialność karną z art. 180a kodeksu karnego – kara pozbawienia wolności do 2 lat.
_____________________________
KPP Bochnia
Please follow and like us: