Egzamin oficerski w Nowym Wiśniczu

19 sierpnia 2020 r. w budynku należącym do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej

Egzamin stanowił zwieńczenie kształcenia przygotowującego do objęcia stanowisk oficerskich w Służbie Więziennej, realizowanego w formie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020.

O godzinie 11:00 osiemnastu funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie przystąpiło do pisemnego testu w formie 40 pytań jednokrotnego wyboru. Następnie komisja egzaminacyjna, składająca się z funkcjonariuszy wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej miała możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności absolwentów podczas wykonywania przez nich zadania praktycznego.

Serdecznie gratulujemy zdającym, ponieważ wszyscy funkcjonariusze, którzy przystąpili do egzaminu w okręgu krakowskim, uzyskali pozytywny wynik. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

____________________________________________________________________________

szer. Agnieszka Woźniak / Zakład Karny w Nowym Wiśniczu