KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI DOMOWEJ NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Pacjenci przebywający w izolacji domowej  na terenie powiatu bocheńskiego zostają objęci opieką SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

W ramach sprawowanej opieki przez SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, uprawniony pacjent (weryfikacja na podstawie wykazu otrzymanego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie) będzie mógł uzyskać:

  1. skierowanie na badania wymazowe w kierunku obecności wirusa SARS-COV-2;
  2. zwolnienie lekarskie, w związku z COVID-19 (ZUS ZLA);
  3. Kartę Ozdrowieńca.

Osoby objęte izolacją domową celem uzyskania skierowanie  na badania wymazowe w kierunku obecności wirusa SARS-COV-2, zwolnienia lekarskiego, w związku z COVID-19 (ZUS ZLA), Karty Ozdrowieńca uzyskają pomoc:

  • dzwoniąc pod nr tel. 725-250-253 (czynny w dni powszednie od godz. 8:00 do 15:00)
  • przesyłając wiadomość na adres mail: [email protected]

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 celem ustalenia dalszego procesu leczenia.

____________________________________
SPZOZ Bochnia