MAŁOPOLSKA POLICJA W CZASIE WAKACJI PROWADZIŁA DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Małopolska Policja przez całe wakacje prowadziła na terenie województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2020”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie naszego województwa, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci  i młodzieży stanowiło priorytet działań.

Jednym z zadań Policji ruchu drogowego w tym czasie, była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu.  Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje  o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę. W ten sposób sprawdzono około 170 autokarów. Podczas takiej kontroli sprawdzany był stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdu i jego obowiązkowe wyposażenie.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji zwracali  uwagę także na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania czy też prawidłowości przewozu dzieci.  Od początku wakacji, tj. od 26.06 do 31.08.2020 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem ponad 92 tys. pojazdów. Ujawniono 81007 wykroczeń. Zatrzymano 1204 prawa jazdy i 4528 dowodów rejestracyjnych, w tym 2405 za nieprawidłowy stan techniczny.  Do zadań funkcjonariuszy należało  też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. Podczas letnich wakacji ujawniono ponad 1000 przypadków kierowania pojazdem przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.
Działania kontrolne uzupełniane były działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 160 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, które w tym roku mają ograniczony charakter z uwagi na trwającą epidemię Koronawirusa. W sumie zrealizowano około 440 takich spotkań (głównie w formie on-line).

Wstępne dane statystyczne tegorocznych wakacji

W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia br. doszło do 568 wypadków drogowych (spadek o 43, tj. 7 %), w których zginęło 35 osób (wzrost o 3 tj. 9 %), a 587 zostało rannych (spadek    o 135, tj. 19 %). W grupie wiekowej dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 43 osoby zostały ranne. Podczas ubiegłorocznych wakacji 71 dzieci zostało rannych.

Please follow and like us: