Oddział Wewnętrzny II zostanie przekształcony na oddział dla chorych na COVID-19

Do 15 października br. Oddział Chorób Wewnętrznych II bocheńskiego szpitala zostanie dostosowany do potrzeb hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem, jak i stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Jest to pokłosie polecenia Wojewody Małopolskiego i wynika ze wzrostu liczby osób zakażonych na terenie województwa. Podobne oddziały powstają we wszystkich szpitalach powiatowych w Małopolsce.

– Już w tej chwili pojawiają się u nas pacjenci z zakażeniem SARS-CoV-2, których ze względu na brak miejsca nie możemy przenieść do innych szpitali zakaźnych w Małopolsce – tłumaczy Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

Tak było choćby kilka dni temu, kiedy okazało się że jeden z pacjentów właśnie Oddziału Wewnętrznego II miał potwierdzony wynik na obecność COVID-19 (pacjent ten przed przyjęciem na oddział był przebadany szybkim testem antygenowym, wynik był ujemny, ponowne badanie wykazało jednak, że jest zakażony). Miejsce dla mężczyzny znalazło się dopiero w Gliwicach, po tym jak wszystkie małopolskie placówki odmówiły jego przyjęcia, ze względu na brak wolnych łóżek.

Wybór Oddziału Wewnętrznego II na oddział dedykowany pomocy chorym na COVID-19 jest podyktowany także tym zdarzeniem. Przede wszystkim jednak wynika z założeń „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”, gdzie jest wymieniony ten oddział.

W Bochni dla zakażonych SARS-CoV-2 zostanie zabezpieczone 15 łóżek. Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego na Oddział Wewnętrzny II już zostały wstrzymane przyjęcia planowe, a jego dotychczasowa działalność jest ukierunkowywana na leczenie zakażonych COVID-19.

________________________________
SPZOZ Bochnia

Please follow and like us: