#WspólnieBezpieczni – Jak się chronić przed cyberatakami

Jak wynika z najnowszego raportu Europolu, w mijającym roku cyberprzestępczość stanowiła podstawową cechę krajobrazu przestępczości w Europie. Obserwuje się cyberataki kierowane na przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, finansami, energetyką i transportem. Dotykają one również organizacji sektora publicznego: samorządów, ministerstw, uniwersytetów czy nawet szpitali.

Poprzez cyberatak zgłoszony przez Republikę Czeską, Szpital Uniwersytecki w Brnie został zmuszony do zamknięcia całej sieci informatycznej, odłożenia pilnych zabiegów chirurgicznych i przekierowania nowych pacjentów w stanie ciężkim do innego szpitala.

Jak więc takie instytucje, jak ośrodki medyczne czy firmy prywatne mogą się bronić przed cyberatakami? – opowiada oficer operacyjny Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Rozmowy w całości można wysłuchać w policyjnym podcaście #WspólnieBezpieczni.

Raport Europolu: INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2020

Please follow and like us: