Informacja w sprawie szczepienia przeciw Covid-19 Wersja do druku

Szpital Powiatowy w Bochni, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienie przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zdeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie wypełnionego skanu oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl w terminie do 18.12.2020 do godziny 12.00.

Oryginały oświadczeń w wersji papierowej należy przekazać w najbliższym możliwym terminie do Sekretariatu Dyrekcji Budynek A.

Zgoda na przetwarzanie danych
________________________________
SPZOZ Bochnia