Narada Operacyjno-Szkoleniowa w powiecie bocheńskim

W dniu 17 grudnia 2020 r. przy wykorzystaniu systemu wideokonferencji Komenda Powiatowa PSP w Bochni przeprowadziła naradę operacyjno – szkoleniową z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego.

W naradzie wzięli udział również:

 • mł. bryg. Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni,
 • Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni,

Otwarcia narady a zarazem powitania wszystkich jej uczestników dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant zwrócił się z prośbą o pełne zaangażowanie wszystkich w Narodowy Program Szczepień COVID-19. Następnie Pan Komendant przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego, cele do realizacji w przyszłym roku oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.

W trakcie narady zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Dofinansowanie ze środków MSWiA jednostek OSP z powiatu bocheńskiego w 2020 r.
 2. Wymóg posiadania opinii technicznej dla pojazdów gaśniczych i specjalnych zakupionych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 3. Zapisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 ze zm.) – zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Szkolenia przeprowadzone w 2020 r. oraz plan szkolenia na 2021 r. dla druhów OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, nowe wytyczne Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie szkoleń.
 5. Narodowy Program Szczepień na COVID-19.
 6. Procedury dysponowania jednostek OSP do zdarzeń oraz obieg informacji pomiędzy jednostką OSP a SKKP w Bochni.
 7. Wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP w KSRG za rok 2020.
 8. Wytyczne KG PSP podczas działań związanych z COVID-19 oraz SARS-CoV2 – informacje ogólne i procedury KPP.
 9. BHP podczas działań ratowniczych.
 10. Ogólnopolską kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

_____________________________

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Matyasik / PSP Bochnia

Please follow and like us: