ŚLUBOWANIE NOWEGO FUNKCJONARIUSZA BOCHEŃSKIEJ POLICJI

„ Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania, którą nowo przyjęty policjant złożył dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Po obowiązkowym szkoleniu zasili on szeregi bocheńskiej policji.

W budynku bocheńskiej komendy odbyło się we wtorek 2 marca br. ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza policji. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk, który pogratulował policjantowi wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji oraz życzył powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań.

Odbierając legitymację z rąk insp. Jerzego Polczyka nowy funkcjonariusz zadeklarował gotowość do pełnienia służby oraz zobowiązał się wypełniać zadania związane z policyjną służbą  z najwyższą starannością. Teraz przed nowo przyjętym mundurowym kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa oraz taktyki policyjnej. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, będzie pełnić służby patrolowe w praktyce, co pozwoli na weryfikację nabytej wcześniej wiedzy. Po odbyciu tych szkoleń policjant wróci do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.