PODSUMOWANIE SOBOTNICH DZIAŁAŃ PRĘDKOŚĆ

20 marca br. bocheńska Policja przeprowadziła działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość.

Podczas tej jednodniowej akcji prowadzonej w całej Małopolsce, natomiast policjanci bocheńskiej drogówki skontrolowali 83 pojazdy i ujawnili 77 kierujących jadących z nadmierną prędkością.
Tego typu działania policjanci prowadzą zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie. Mają one na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość.
Po raz kolejny apelujemy o jazdę zgodną z przepisami. Każdego roku analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80 % są kierujący, a średnio co czwarty wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

_________________________
KPP Bochnia