Wyniki kontroli przeprowadzonych w czwartek przez małopolskich policjantów w związku z pandemią

Policjanci walczą z epidemią koronawirusa, przypominając obywatelom o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego, a także prowadząc kontrole respektowania wprowadzonych obostrzeń. Działania te podyktowane są troską o życie i zdrowie zarówno mieszkańców naszego województwa.

W czwartek 8 kwietnia br. małopolscy policjanci skontrolowali  pod kątem sanitarnych obostrzeń 443 środki transportu komunikacji publicznej, 576 placówek handlowych oraz 448 placówek usługowych. W ramach kontroli lokali usługowych sprawdzono m.in. 61 obiektów hotelarskich, 82 obiekty gastronomiczne oraz 216 siłowni oraz klubów fitness.
W toku kontroli funkcjonariusze ujawnili 5 nielegalnie otwartych restauracji (w Krakowie, w  Zakopanem i w Nowym Sączu). W przypadku 2 lokali gastronomicznych zainicjowano  postępowania karne z art. 165 kodeksu karnego dotyczące sprowadzenia  niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego. W stosunku do 27 osób (właścicieli bądź klientów restauracji) wszczęto postępowania dotyczące wykroczeń polegających na złamaniu reżimu sanitarnego.
Wczoraj policjanci ujawnili 14 otwartych siłowni i klubów fitness, które wbrew obowiązującym przepisom funkcjonowały m.in.: w Krakowie, w Wieliczce, w Nowym Targu, w Brzesku, w Tarnowie, w Zakopanem, w Proszowicach.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z nowelizacją przepisów rozporządzenia z 1 kwietnia  br.,  zakaz  korzystania tego typu obiektów nie dotyczy  podmiotów wykonujących działalność leczniczą  dla pacjentów i  „członków kadry narodowej polskich związków  sportowych w sportach olimpijskich”  (od jutra  zakaz nie dotyczy także zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych). Tymczasem podczas wczorajszych kontroli okazywało się, że osoby ćwiczące nie należą do żadnego związku sportowego bądź należące do innych niż olimpijskie. Często pracownicy klubów nie potrafili uzasadnić faktu otwarcia siłowni.  W kilku przypadkach pretekstem do otwarcia siłowni było udostępnianie obiektów klientom przedstawiającym oświadczenia o stypendium sportowym, bądź legitymujących się członkostwem np. w.: „Polskim Związku Triatlonu”, czy też … „Polskim Związku Przeciągania Liny”.
Wobec 8 klubów sportowych policjanci zainicjowali zatem postępowania karne (z art. 165 kodeksu karnego) dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadkach kilku przedsiębiorców policjanci prowadzą także postępowania sprawdzające dotyczące możliwości  wyłudzenia nienależnego świadczenia pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 (tarcza antykryzysowa) co również może skończyć się zarzutami karnymi.
Ponadto wszczęto 50 postępowań o wykroczenia (z art. 116 kw), które dotyczą  zarówno właścicieli nielegalnie działających firm, jak również klientów siłowni, którzy nie stosowali się do reżimu sanitarnego. Te sprawy mogą się zakończyć skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu.
Kontrole siłowni były przeprowadzone przez policjantów często z pracownikami służb sanitarnych. Np. w Tarnowie  sanepid  wydał wczoraj  decyzje o zamknięciu 2 klubów sportowych. Dziś w Małopolsce wydano kolejne takie decyzje, m.in. w Wieliczce i Nowym Targu. Kilka siłowni postanowiło zawiesić działalność z własnej inicjatywy.
Ogółem, podczas kontroli obiektów, placówek  czy miejsc publicznych policjanci ujawnili wczoraj 495 nieprawidłowości związanych z lekceważeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa. Z tego powodu funkcjonariusze pouczyli 18 osób, mandatem ukarali 405, a wobec 72 skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu.
Funkcjonariusze wraz z żołnierzami 6 Brygady Powietrznodesantowej i 11 Małopolskiej  Brygady Obrony Terytorialnej skontrolowali wczoraj ponad 40 tysięcy osób przebywających na kwarantannie. W 198 przypadkach nie zastano we wskazanym miejscu i  wszczęto czynności wyjaśniające dotyczące wykroczenia.
Pamiętajmy, aby zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, dbając tym samym o zdrowie swoje i innych.

________________________________
Małopolska Policja

Please follow and like us: