Policjanci Komendy Powiatowej w Bochni kontrolują przestrzeganie kwarantanny i izolacji domowej

Tylko w ostatnim miesiącu, dobowa ilość kontroli osób objętych kwarantanną czy izolacja domową na terenie powiatu bocheńskiego wynosi średnio 2000. Każdego dnia, funkcjonariusze sprawdzają wskazane osoby w miejscach ich zamieszkania, a celem tych działań jest zapobieganie dalszemu rozwojowi epidemii COVID-19. Policjantom w ich działaniach pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz Straż Miejska.

Sytuacja związana z epidemią covid-19 sprawiła, że konieczne było wdrożenie specjalnych procedur związanych z objęciem kwarantanną domową czy izolacją pewnej liczby osób.  Obowiązek przestrzegania kwarantanny oraz izolacji domowej na terenie powiatu  każdego dnia kontrolują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Korzystając z pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, strażników miejskich oraz pracowników Sanepidu, funkcjonariusze bocheńskiej jednostki, sprawdzają czy przestrzegane są wyznaczone zalecenia sanitarne.
Mundurowi nawiązują kontakt telefoniczny z kontrolowaną osobą, a następnie proszą o wyjście na balkon lub pojawienie się w oknie mieszkania. Podczas stosowania takiej formy, policjanci mają możliwość zapytania danej osoby o jej stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby np. żywnościowe. Przydatną formą kontaktu dla osób objętych izolacją jest również aplikacja „ Kwarantanna domowa”, która umożliwia kontakt ze służbami. Aplikacja jest darmowa a jej obsługa bardzo prosta.
Policjanci apelują o stosowanie się do wydawanych poleceń sanitarnych i przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń takich jak kwarantanna oraz izolacja domowa. Stosowanie się do nich ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa oraz nie będzie narażać na niebezpieczeństwo innych. Osoby, które nie stosują się do decyzji o nałożonej kwarantannie, mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 30 tys. zł.

___________________________________
KPP Bochnia