Zakończenie szkolenia z zakresu podstawowego strażaków ratowników OSP z powiatu bocheńskiego

W dniu 14 lipca 2021 roku zostało zakończone szkolenie z zakresu Podstawowego Strażaków Ratowników OSP. Szkolenie realizowane było według programu nauczania “System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni w okresie od 28 maja do 14 lipca 2021 r.

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia były przeprowadzone z wykorzystaniem systemu wideokonferencji Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie natomiast zajęcia praktyczne były przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Część praktyczna odbyła się przy wsparciu ze strony Zakładu Pozyskiwania Surowców SURMETAL, który udostępnił samochody do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 34 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

___________________________________________________

PSP Bochnia / bryg. Paweł Matyasik

 

Please follow and like us: