Oficer dyżurny – „wizytówka” każdej komendy Policji i koordynator działań interwencyjnych jednostki

To on, po przyjęciu zgłoszenia decyduje o przydzieleniu zadań podległym patrolom. Szybkość decyzji, odpowiednie rozpoznanie zgłaszanej interwencji, wzorowa komunikacja z obywatelem potrzebującym pomocy, a także duże doświadczenie w służbie, to podstawowe cechy charakteryzujące dyżurnych bocheńskiej jednostki oraz ich zastępców.

Rozmowa z osobą zgłaszającą  i zorganizowanie szybkiej oraz skutecznej pomocy wymaga przede wszystkim spokoju i opanowania. Dzięki tym cechom, pomimo presji czasu w trakcie przyjmowanego zgłoszenia, dyżurny zdobywa konkretne i rzeczowe informacje. Daje to możliwości podjęcia szybkiej i skutecznej interwencji przez policjantów w „terenie”.

Dyżurni, mimo że nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami potrzebującymi pomocy, są pierwszymi osobami, które jej udzielają. Często już w trakcie rozmowy telefonicznej przekazują zdenerwowanym zgłaszającym niezbędne wskazówki, do których należy się zastosować do czasu przyjazdu funkcjonariuszy. Swoimi radami i decyzjami często ratują zdrowie lub życie. Cechuje ich duże doświadczenie w służbie oraz umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie gdy liczy się czas.

Zwykle, w ciągu  doby zgłaszanych jest około kilkudziesięciu interwencji. Każda z nich przechodzi „przez ręce” dyżurnego. Żadna nie pozostaje bez odpowiedniej reakcji.

Oficerowie dyżurni sprawują także nadzór nad osobami zatrzymanymi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ), współpracują z innymi jednostkami, a także koordynują  działania poszukiwawcze osób zaginionych.

Please follow and like us: