Szybsza obsługa pacjentów na SOR w Bochni. Lekarzy wspiera pięciu asystentów

Szpital Powiatowy w Bochni jest drugą placówka w Polsce, w której prace lekarzy SOR wspomagają studenci szóstego roku medycyny. W lecznicy już pracuje pięciu asystentów lekarza oddziału ratunkowego.

– Wszyscy są studentami Collegium Medicum UJ w Krakowie, dwóch z nich reprezentowało UJ w ogólnopolskich zawodach w ratownictwie medycznym – tłumaczy dr Stanisław Górski, lekarz bocheńskiego szpitala.

Koncept asystenta lekarza oddziału ratunkowego został opracowany i wprowadzony w Klinicznym Oddziale Ratunkowym UCK w Gdańsku. Bochnia jest drugą placówką w Polsce, która zdecydowała się na takie rozwiązanie.

– Jest szansa, że dzięki temu zdecydowanie zmniejszą się kolejki i czas oczekiwania na przyjęcie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – zwraca uwagę dr Górski.

W gdańskiej lecznicy wdrożenie asystentów skróciło czas od zapisu pacjenta do oddziału ratunkowego do procedury triage’u średnio o 12 minut. Ale to jeszcze nie wszystko – średnio o 14 minut – zmniejszył się czas między triage’m a przyjęciem pacjenta przez lekarza.

A jak będzie w Bochni?

Na takie statystki trzeba jeszcze poczekać. Obecnie ze względu na obowiązek wdrożenia dodatkowego, ogólnopolskiego systemu TOP SOR, czas obsługi pacjentów ze względów technicznych uległ wydłużeniu. Ten czas szpital chce zniwelować właśnie asystentami.

Warto dodać, że asystentami lekarza oddziału ratunkowego w Bochni są tylko i wyłącznie studenci ostatniego roku studiów wydziału lekarskiego. Na zlecenie lekarza wykonują czynności administracyjne oraz podstawowe czynności medyczne pod nadzorem doświadczonego personelu. Są zdecydowaną i fachową pomocą medyków.

Przypomnijmy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pacjenci na SOR podlegają w związku z tym trybowi segregacji medycznej w wyniku której są przydzielani do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, gdzie:

  • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut (1h);
  • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut (2h);
  • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut (4h).

_________________________
SPZOZ Bochnia