Powalane drzewa, zablokowane drogi, zerwane dachy na skutek silnego wiatru

W dniach 17-18 lutego 2022 roku  na terenie powiatu bocheńskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 21 razy do zdarzeń związanych z powalonymi drzewami, uszkodzonymi dachami na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz uszkodzonego przystanku.

Przyczyną licznych interwencji były silne podmuchy wiatru. W usuwanie skutków zdarzeń zaangażowane zostały siły i środki z JRG KP PSP w Bochni oraz kilkanaście jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Działania zastępów polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew, w sześciu przypadkach na zabezpieczeniu zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie gmin: Miasta Bochnia, Rzezawa gmin: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Trzciana, Łapanów.

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w Bochni