Ciężka Scania dla JRG w Bochni

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy w KP PSP w Bochni

W dniu 28 lutego 2022 r. komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dokonała odbioru nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Pojazd powstał na uterenowionym podwoziu SCANIA P370.

Wyposażono go w:

  • zautomatyzowaną skrzynię biegów,
  • zbiornik wody o pojemności 5000 dm3,
  • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 dm3,
  • działko wodno-pianowe,
  • linię szybkiego natarcia o długości 60 m,
  • maszt oświetleniowy LED, wciągarkę elektryczną oraz inne wyposażenie pożarnicze.

Samochód umożliwia przewóz 6 ratowników. Parametry dwuzakresowej autopompy Godiva umożliwiają uzyskanie wydajności przy niskim ciśnieniu (8 bar ) – 3500 dm³/ min. Natomiast wydajność wysokiego ciśnienia (40 bar) wynosi 468 dm³ / min.

Obecnie, strażacy zapoznają się z nowym pojazdem, prowadzą ćwiczenia z obsługi autopompy, sprzętu i wyposażenia.

GCBA 5/35 SCANIA P370 już wkrótce zostanie włączony do podziału bojowego i zastąpi obecnie użytkowany samochód GCBA 5/32.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 1.099.620,00 PLN. Zakup został zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w pozyskanie pojazdu, który przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu bocheńskiego.

Jako redakcja portalu Bochnia112.pl – Bocheński Portal Ratowniczy życzymy strażakom z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bochni, aby zawsze bezpiecznie docierali nowym wozem do każdej akcji, a przede wszystkim zawsze wszyscy wracali do koszar cali i zdrowi, w myśl strażackiego zawołania – Tyle samo powrotów co wyjazdów

Opracował: mł. bryg. Mirosław Mroczek

Zdjęcia: KP PSP w Bochni

Please follow and like us: