Przyszła wiosna, szaleńcy ruszyli podpalać – DWA POŻARY TRAW RÓWNOCZEŚNIE

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

Prowadzi to niestety do bardzo niebezpiecznych w skutkach zdarzeń. Tylko dzisiaj (tj. 12.03.22) do godziny 14:00:

  • W miejscowości Lipnica Murowana doszło do pożaru nieużytków rolnych. Do działań gaśniczych przystąpili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Murowanej,
  • W tym samym czasie doszło również do pożaru traw w miejscowości Proszówki w gminie Bochnia. Na miejscu współpracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bochni oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach,
  • Kilkanaście minut później doszło do trzeciego tego typu zdarzenia. Tym razem pożar traw w zauważony w miejscowości Jodłówka w gminie Rzezawa. Na miejscu pracują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie i Jodłówce.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.


wypalanie-trwa-powiat-bochenski-bochnia112.pl

Fot.: Straż Pożarna

Please follow and like us: