PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BOCHNI

W trakcie wizyty w szkole mundurowi opowiadali o swojej służbie oraz zaprezentowali zabrany ze sobą sprzęt, z którego na co dzień korzystają funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego. Działaniom towarzyszył zorganizowany przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelectwa pokaz broni kolekcjonerskiej i historycznej. W promocji aktywny udział wzięli uczniowie trzech klas policyjnych, nad którymi patronat sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk.

W czwartek (tj.07.04.br.)  policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni wzięli udział w „Dniach otwartych” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni. W ramach promocji zawodu policjanta spotkanie z młodzieżą przygotowali i przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału prewencji, Zespołu do spraw nieletnich, Wydziału dochodzeniowo – śledczego oraz przyszli policjanci – uczniowie klas o profilu policyjnym tej szkoły, do których uczęszcza aktualnie około 80 osób. W trakcie prowadzonych prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wielu praktycznych porad związanych z zawodem policjanta, oraz informacji o warunkach, które muszą spełniać kandydaci do służby w Policji. Funkcjonariusze opowiadali o codziennej służbie i swoich obowiązkach, jednocześnie odpowiadając na liczne pytania zadawane przez młodzież. Uczniowie mogli zobaczyć sprzęt, z którego w codziennej służbie korzystają policjanci wydziału prewencji oraz ruchu drogowego. W ramach akcji przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelectwa mundurowi przygotowali pokaz broni kolekcjonerskiej i historycznej. Zaprezentowany sprzęt był dokładnie opisywany przez prowadzących spotkanie. Duży wkład w czwartkowe działania wnieśli także uczniowie klas mundurowych bocheńskiego liceum. Przyszli funkcjonariusze zaprezentowali musztrę policyjną oraz przygotowali konkurs związany z bezpieczeństwem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów szkoły jak i ósmoklasistów bocheńskich podstawówek, którzy brali udział w „Dniach otwartych”.

Opracowanie: KPP Bochnia