ZAWSZE NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA I W GOTOWOŚCI – NOWE WOZY DLA BOCHEŃSKICH OSP

Nowe pojazdy pożarnicze, świadczenia ratownicze dla doświadczonych druhów i promesy na dofinansowanie zakupu kolejnych samochodów. Małopolscy strażacy otrzymali wielowymiarowe wsparcie, które przełoży się na bezpieczeństwo nas wszystkich. Symboliczne dokumenty, kluczyki i decyzje przekazali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Dnia 20.04.2022 roku w uroczystym apelu udział wzięli parlamentarzyści: posłowie Barbara Bartuś, Elżbieta Duda, Anna Paluch, Anna Pieczarka, Urszula Rusecka, Elżbieta Zielińska, Rafał Bochenek, Filip Kaczyński, Krzysztof Kozik, Wiesław Krajewski, Władysław Kurowski, Józefa Szczurek – Żelazko i senatorowie Wiktor Durlak, Jan Hamerski oraz Andrzej Pająk. Obecni byli także: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, prezes WFOŚIGW w Krakowie Kazimierz Koprowski i komendant miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik.

“Pożar w Nowej Białej, walki z podtopieniami i wichurami, pandemia koronawirusa, szereg działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, w tym m.in. wsparcie funkcjonowania punktu recepcyjnego na krakowskim dworcu PKP czy przeprowadzenie ćwiczeń pod kątem uruchomienia tzw. szpitala polowego… Małopolska stanęła w obliczu wielu wyzwań, które wystawiły nas na próbę. Pokazaliśmy, że współpracując, możemy więcej; że razem jesteśmy silniejsi. Niezaprzeczalny udział w pokonywaniu tych trudności mieli Strażacy. Udowodniliście, że zawsze możemy na Was polegać i że zawsze jesteście w gotowości. Dlatego też staraniem rządu Premiera Mateusza Morawieckiego jest stałe doposażanie służb mundurowych. Dziękuję też za ten szczególny akt wsparcia dla Ukrainy, jakim było przekazanie przez małopolskich Strażaków sprzętu, który teraz jest wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych na Ukrainie. To niezwykle ważne i symboliczne obrazy: niosący pomoc ukraińscy strażacy ubrani w polskie kombinezony” – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

KM PSP w Krakowie wzbogaciła się o trzy pojazdy pożarnicze: – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Krakowie otrzymuje GCBM 25/16 – zestaw stanowiący ciągnik siodłowy oraz naczepę z cysterną o pojemności 25000 l. Wartość zakupu: 1 236 150 zł (współfinansowanie z budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Małopolskiego i ze środków miasta Krakowa), – Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie otrzymuje GCBA 10/60 – ciężki samochód specjalny pożarniczy z napędem terenowym 6×6 wyposażony w kabinę 3-osobową i zbiornik wody o pojemności 10000 l oraz autopompę o wydajności 6000 l/min. Wartość zakupu: 1 557 180 zł (finansowanie ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Małopolskiego), – SRMed – samochód specjalny ratownictwa medycznego. Pojazd ma część medyczną, w której może być udzielana pomoc 2 poszkodowanym leżącym lub 1 osobie leżącej i 3 siedzącym. Wartość zakupu: 1 334 550 zł (finansowanie ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa). Trzy samochody (używane dotychczas przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Krakowie) otrzymały także jednostki OSP z terenu powiatu krakowskiego i miasta Krakowa: – jednostka OSP w Poskwitowie gm. Iwanowice – GCBARt 5/32 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×2 wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 5000 l, – jednostka OSP w Maszycach gm. Skała – GBARt 2,5/24 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy o mocy 285 KM z napędem terenowym 4×4 wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500 l i wciągarkę linową elektryczną o uciągu 7 ton, – jednostka OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Krakowie – SSan – średni samochód specjalny z napędem 4×4. Jest to samochód specjalny wsparcia medycznego, przeznaczony do zdarzeń mnogich, masowych oraz zabezpieczenia logistycznego własnych działań ratowniczo-gaśniczych. Pojazd wyróżnia się niestandardową 10-osobową kabiną.

Świadczenie ratownicze dla 10 strażaków

Następnie wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył 10 strażakom OSP z miasta Krakowa, powiatów krakowskiego, myślenickiego, wielickiego i miechowskiego decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13719). – Doceniając zaangażowanie Druhów z OSP, nie tylko kierujemy środki rządowe na doposażanie jednostek, w tym zakup wozów bojowych, ale rząd Premiera Mateusza Morawieckiego uruchomił także świadczenie ratownicze. To realne wsparcie dla strażaków, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dotychczas na terenie Małopolski komendanci powiatowi i miejski PSP wydali 2410 decyzji o przyznaniu druhom i druhnom świadczenia ratowniczego.

Dofinansowania na zakup kolejnych samochodów

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył także 53 promesy jednostkom OSP. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył także 53 promesy jednostkom OSP na zakup: 6 ciężkich, 37 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w bieżącym roku:

 • ✅Powiat bocheński:
 • OSP Zbydniów
 • OSP Leszczyna
 • OSP Żegocina
 • ✅Powiat brzeski:
 • OSP Wola Dębińska
 • OSP Gnojnik
 • ✅Powiat tarnowski:
 • OSP Wierzchosławice
 • OSP Ładna
 • OSP Niedomice
 • OSP Rzepiennik Suchy
 • ✅Powiat wielicki:
 • OSP Gorzków
 • OSP Zabierzów Bocheński
 • ✅Powiat proszowicki:
 • OSP Nowe Brzesko
 • ✅Powiat dąbrowski:
 • OSP Radgoszcz
 • OSP Olesno
Dofinansowanie pojazdów zostało zaplanowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.
Opracowanie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie