NOWY PARKING DLA BOCHEŃSKICH AMBULANSÓW

Jeszcze w pierwszej połowie tego roku nieopodal Szpitala powstanie nowy parking na potrzeby stacjonowanie karetek. Dzisiaj miejsce powstania parkingu wizytował Adam Korta – Starosta Bocheński i wraz z Marek Rudnik członkiem Zarządu Powiatu.
Inwestycja ta ma wielkie znaczenie dla naszej placówki, ponieważ parking ten będzie częścią nowoczesnego centrum ratownictwa medycznego – mówi Adam Korta, starosta bocheński.
Inwestycja zakłada też przebudowę budynku obok gdzie przebywają ratownicy medyczni, co razem pozwoli utworzyć nowoczesne centrum ratownictwa medycznego. Prace będą składać się z dwóch elementów. Pierwszy z nich obejmie właśnie adaptację parteru budynku D przy ul. Krakowskiej na potrzeby wykonania śluzy do dezynfekcji personelu i węzła sanitarnego, oraz przebudowy piętra pierwszego tego budynku w celu uzyskania dodatkowej powierzchni wraz z węzłem sanitarnym dla Ratowników . Druga część prac obejmie modernizację całej płyty postojowej istniejącego parkingu wraz z wykonaniem zadaszenia nad parkingiem co ma m.in. na celu lepsze zabezpieczenie większej liczby karetek i ich odpowiednie zasilanie.
Umowa na realizację inwestycji opiewa na kwotę 1.496.910,00 zł brutto. Wykonawca ma 30 dni na wykonanie projektu i 120 dni na wykonanie inwestycji.
Please follow and like us: