NOWE OZNAKOWANIE RADIOWOZÓW I MOTOCYKLI – POLSECURE

Polskie służby mundurowe są w trakcie modernizacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada, że między 2022, a 2025 rokiem na doposażenie oraz podwyższenie umiejętności policjantów, strażaków i strażników granicznych wyda ponad 10 miliardów złotych. To największe wsparcie finansowe dla służb mundurowych od lat. Dlatego to najlepszy czas, aby zaprezentować swoją ofertę podczas targów Polsecure.

Dzisiaj (tj. 28.04.2022 r.) podczas targów  Kielcach Komenda Główna Policji zaprezentowała nowe oznakowanie radiowozów i motocykli.

Zmienione zostaną trzy kluczowe elementy radiowozów:

  • ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej – zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30;
  • zmieni się wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe. Na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania dotyczyć będą również policyjnych motocykli.
  • brak określenia barwy i tła dla napisu świetlnego POLICJA.

“Radykalne zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu samochodów Policji uzasadnione są lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg” – przekazała Komenda Główna Policji.

Polsecure dołącza do portfolio Targów Kielce obok wystaw skierowanych do służb mundurowych jak znany na całym świecie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego czy Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO.

Fot.: Targi Kielce

Please follow and like us: