Uroczystości “Dnia strażaka” w KP PSP Bochnia

Dnia 13.05.2022 roku na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się powiatowe uroczystości “dnia strażaka”.

Na wstępie w imieniu bocheńskich strażaków przywitano wszystkich obecnych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicieli mediów. Następnie dowódca Uroczystości  Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysławowi Przęczkowi złożył raport oraz podniesiono flagi państwowe na maszt.

Pierwszym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń:

Odznaczeni Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej przez Wicewojewodę Małopolskiego- Pana Ryszarda Pagacza, Z-cę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysława Przęczka, w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – bryg. Roberta Cieślę oraz nadanie wyższych stopni:

 • asp. w stanie spoczynku Mariusz SZEWCZYK
 • kpt. Dominik WĘGRZYNOWSKI
 • mł. bryg. Anna DYMURA
 • ogn. Sławomir DYCHUS
 • Grzegorz NOWAK

Odznaczeni Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa przez Dh Łukasza Łacha – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Marka Chwałę – Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni – bryg. Roberta Cieślę:

 • mł. bryg. Witold SAJAK
 • st. asp. Jan DUDEK
 • asp. Marcin BIŁOS
 • mł. bryg. Anna DYMURA
 • st. ogn. Jarosław OBRAŁ
 • st. ogn. Bogdan DZIEWIŃSKI

Odznaczeni Odznaką Honorową „Zasłużony dla pożarnictwa ziemi bocheńskiej przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni – Druha Tomasza Całkę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni – bryg. Roberta Cieślę:

 • Dh Marcin BĘBENEK
 • Dh Krzysztof GANCARCZYK (12.11.2021)
 • Dh Jarosław GARGUL
 • Dh Tomasz GRABOWSKI
 • Dh Karol JUDKA
 • Dh Kazimierz KOŁODZIEJ

Wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez Z-cę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysława Przęczka, w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – bryg. Roberta Cieślę:

 • Asp. Grzegorz Nowak

Następnie bryg. Matyasik odczytał wyciągi z rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych dla

 • mł. asp. Kamil DUDEK
 • mł. asp. Robert SURMA
 • sekc. Paweł BRZEGOWY
 • st. str. Kamil CZEKAJ

oraz poinformował że podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Chrzanowie w dniu 28 maja 2022 r. zostaną wręczone  awanse na wyższe stopienie służbowe dla: bryg. Roberta Cieśli, st. bryg. Piotra Gadowskiego.

Wręczenie okolicznościowych medali z okazji 30-lecia Powołania Państwowej Straży Pożarnej przez-cę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysława Przęczka i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Roberta Cieślę:

 • Ppłk. Andrzej Korytko – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie
 • inspektor Jerzy Polczyk -Komendant Powiatowy Policji w Bochni
 • Płk. Paweł Jastrzębski- Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
 • bryg. Piotr Gadowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.
 • Paweł Matyasik
 • mł. bryg. Mirosław Mroczek
 • mł. kpt. Grzegorz Gac
 • Łukasz Klecki
 • kpt. Tomasz Górka
 • kpt. Dominik Węgrzynowski
 • kpt. Mateusz Satoła
 • Krzysztof Cieśla
 • inż. Waldemar Kumor
 • Pan Stanisław Tabor- Prezes Koła Emerytów przy Komendzie Powiatowej PSP w Bochni
 • kpt. w stanie spoczynku Andrzej Sajak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami nr 20/OP/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. oraz nr 6/OP/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. odznaczył:

SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • asp. w st. spocz. Mariusz SZEWCZYK
 • kpt. Dominik WĘGRZYNOWSKI

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • mł. bryg. Anna DYMURA
 • ogn. Sławomir DYCHUS
 • Grzegorz NOWAK

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego uchwałą nr 6/2022 z dnia 18 marca 2022 r. wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • mł. bryg. Witold SAJAK
 • asp. Jan DUDEK
 • Marcin BIŁOS

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • mł. bryg. Anna DYMURA

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • ogn. Jarosław OBRAŁ
 • ogn. Bogdan Dziewiński
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie awansów:

Rozkazem Personalnym Nr 382/kadr/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopień:

STARSZEGO BRYGADIERA

 • Piotr GADOWSKI

Rozkazem Personalnym Nr 384/kadr/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie wyróżnienia przed terminem – z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopień:

BRYGADIERA

 • mł. bryg. Robert CIEŚLA

Rozkazem Personalnym Nr 1/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopień:

ASPIRANTA

 • mł. asp. Kamil DUDEK
 • mł. asp. Robert SURMA

Rozkazami Personalnymi Nr 3/2022 oraz Nr 4/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopień:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 • Paweł BRZEGOWY

SEKCYJNEGO

 • str. Kamil CZEKAJ
Ważnym punktem uroczystości było również oficjalnie włączenie OSP Siedlec do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczyście wręczono przez ręce Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Przemysława Przęczka, w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Roberta Cieśli i Wójta Gminy Bochnia Pana Marka Bzdeka akt Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Finalnie poświęcono i przekazano również pojazdy i sprzęt pożarniczy:

Dla KP PSP Bochnia: GCBA 5/35 – Ciężki samochód specjalny pożarniczy na podwoziu SCANIA P370 z napędem terenowym 4×4 wyposażony w kabinę 6 osobową i zbiornik wody o pojemności 5000 L oraz autopompę o wydajności 3500 l/min. Pojazd użytkowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Dla OSP Nowy Wiśnicz: GCBA 5/32 – Ciężki samochód specjalny pożarniczy na podwoziu SCANIA P380 z napędem terenowym 4×4 wyposażony w kabinę 6 osobową i zbiornik wody o pojemności 5000 L oraz autopompę o wydajności 3200 l/min.  Pojazd użytkowany przez Ochotniczą Straz Pożarną w Nowy Wiśniczu.

Dla OSP Sobolów: Zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego – zestaw firmy HOLMATRO.  Sprzęt użytkowany przez Ochotniczą Straz Pożarną w Sobolowie.

Na zakończenie uroczystości poproszono ks. bryg. Władysława Kuliga – Kapelana Małopolskich Strażaków, ks. Stanisława Szczygła – Powiatowego Kapelana Strażaków z terenu powiatu bocheńskiego oraz ks. Bogusława Sobusiaka – Kapelana Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bochnia o poświęcenie przekazanych pojazdów pożarniczych i sprzętu, a głos zabrali między innymi Sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Włodzimierz Bernacki, Pan Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Pani Józefa Szczurek-Żelazko – Posłanka na Sejm RP, Wicewojewoda Małopolskiego- Pana Ryszard Pagacz, Starosta Bocheński – Pana Adam Korta.

Spiker zakończył uroczystości słowami “W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni i bocheńskich strażaków jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej oprawy dzisiejszej uroczystości – przede wszystkim pocztom sztandarowym, pododdziałom i  orkiestrze. Na koniec szczególne podziękowania dla tych którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość – bez Was nie miałaby ona tak wysokiej rangi. W naszej pamięci z dzisiejszą datą, kojarzyć się będzie równie mocno wasza obecność, wasze życzenia i gratulacje.  Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. W imieniu Kierownictwa Komendy zapraszam szanownych gości do pamiątkowego zdjęcia oraz na tradycyjny strażacki poczęstunek. Obecnie nastąpi złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości, wyprowadzenie sztandarów i rozwiązanie szyków przez Dowódcę Uroczystości. Po nim zapraszamy wszystkich do dokonania wpisów do księgi pamiątkowej.”

W imieniu redakcji Bochnia112.pl dziękujemy za zaproszenie – życzymy samych zawodowych sukcesów.

 

Fot. Redakcja Bochnia112.pl